Požičovňa outdoorového vybavenia

pozicovna

Podmienky požičania výstroja:

Klienti cestovnej agentúry Go Trip majú 20% zľavu na požičovné. V prípade, že klient využije zapožičanú výstroj na podujatí organizovanom cestovnou agentúrou Go Trip tak zľava je až 50%.

Rezervácia
● Výstroj doporučujeme rezervovať v dostatočnom časovom predstihu, aby ste predišli riziku, že výstroj bude v požadovanom termíne už vypožičaná.
● Rezerváciu môžete vykonať telefonicky (+421 910 756 545), e-mailom (info@gotrip.sk) alebo osobne.
● Pri rezervácii je potrebné uviesť kontaktné údaje (meno, adresa, tel. číslo, e-mail), predmet (vybavenie), spôsob prevzatia, termín požičania a vrátenia. Každá rezervácia bude potvrdená.

Prevzatie
● Predmet požičania si môžete prevziať osobne (korešpondenčná adresa) alebo Vám ho doručíme kdekoľvek v rámci BA za sumu 10€.
● Deň prevzatia sa nezapočítava do zápožičnej lehoty, keď dôjde k prevzatiu po 14.00 hod.
● Deň vrátenia sa nezapočítava do zápožičnej lehoty, keď dôjde k vráteniu do 12.00 hod.
● Pri osobnom prevzatí sú potrebné 2 preukazy totožnosti na spísanie Zmluvy o zapožičaní a hotovosť na zaplatenie zálohy.

Vrátenie
● Predmet požičania sa vracia primerane očistený. Pokiaľ sa výstroj poškodila, aj keď závada nie je viditeľná, nahláste to pri vrátení.
● Pri osobnom vrátení je potrebná Zmluva o zapožičaní a hotovosť na uhradenie požičovného.
● Po vrátení bude vybavenie skontrolované a následne Vám bude vrátená záloha.
● Predmet požičania môžete vrátiť osobne (korešpondenčná adresa) alebo po neho prídeme kdekoľvek v rámci BA za sumu 10€.

Upozornenie
● Minimálne sa účtuje požičovné za 1 deň.
● V prípade, že chcete predĺžiť dobu zapožičania vybavenia, ste povinný nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť.
● Pri strate alebo poškodení výstroje, je nutné zaplatiť náhradu škody v adekvátnej výške. Táto suma sa odpočíta zo zaplatenej zálohy.
● Go Trip nenesie zodpovednosť za škody, ktoré zákazníkovi vzniknú v súvislosti s používaním zapožičaného materiálu.
● Dodržiavajte pravidlá bezpečnosti pri pohybe na horách a v prírode!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *