velicky zub

Velický zub a cesta Jubilejná 4

Zoberte do nej svoje deti a možno neskôr vaše deti do nej zoberú vás. Vďaka vysokému štandardu zabezpečenia výstupovej cesty a podrobným informáciam potrebným k výstupu majú rodičia horolezci možnosť zdieľať radosť z veľhorského horolezeckého výstupu so svojimi deťmi. viacej na muraria.sk  

krv

Seminár “Aktuálne problémy horskej medicíny”

24.-25.10.2015 Medicínska komisia SHS JAMES, Lékařská komisie ČHS, Společnost horské medicíny ČR srdečne pozývajú na 26. Pelikánov seminár Aktuálne problémy horskej medicíny. Seminár sa uskutoční v hoteli Morava, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Slovensko. Je určený pre všetkých záujemcov z radov laickej i odbornej verejnosti. http://www.james.sk/articles.asp?portal_id=1&pageid=1&id_dependency=10224&akcia=1